Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

Despre PNRAS

Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu” Bârlad se regăsește pe lista unităților de învățământ selectate în runda 1 din cadrul Schemei de granturi din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență.

Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu” Bârlad, Județul Vaslui, anunță lansarea proiectului Tineri Pentru Viitor!, din cadrul Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar(PNRAS), finanțat prin Componenta 15 – Educație a Planului Național pentru Redresare și Reziliență în România – Runda I, instituit prin Ministerul Educației în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. Acesta se va derula pe o perioadă de 3 ani școlari și este cuprins în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată” ce a fost aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Valoarea totală a proiectului: 750.140.67 lei (fără TVA)

Finanțarea va fi folosită în cei trei ani de implementare pentru: Programe de tipul ore remediale în grup, evaluarea dificultăților de învățare, sprijin colegial între elevi, planuri individuale pentru învățare, cercuri școlare, activități outdoor, terapie prin artă, coaching, susținerea colaborării cu părinții, activități de dezvoltare a climatului pozitiv în școală, excursii, festivaluri, activități culturale comunitare, sportive, educație ecologică, educație pentru sănătate.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

Diminuarea riscului de abandon școlar în unitătile de învățămant participante la program în perioada 2022 -2025 și încadrarea acestora într-o categorie de risc mai mic;

Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor în cadrul evaluărilor naționale și creșterea procentului de elevi care finalizează învătământul gimnazial;

Creșterea participării absolvenților învătământului gimnazial la EN și a ratei de tranziție de la învatamantul secundar inferior la învătământul secundar superior.


PLIANT PNRAS

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE.”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”