Despre Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu” Bârlad

„ O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI, O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE!”

Resurse educaționale

Dezvoltarea unei culturi organizaționale și folosirea unor modalități ca de exemplu: utilizarea mesajelor de întâmpinare afișate (postere, afise), afișarea viziunii și misiunii școlii, tratarea echitabilă a tuturor copiilor și părinților indiferent de etnie, nivel socio-economic, de către toți angajații unității, pentru optimizarea atitudinii părinților, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni nu este subestimat, prin celebrarea succeselor împreună; scrierea unor programe și proiecte educaționale în domeniul educației, încurajarea imaginării și implementării unor activități în care se pot implica toți elevii.

Misiunea școlii

Să se asigure o educație de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială și orientare profesională a elevilor în vederea adaptării socio-economice a tinerilor de astăzi, viitori cetățeni activi, deplin conștienți de propria valoare, competitivi pe piaţa muncii locale și europeană.

Viziunea școlii

Țelul nostru este să ne menţinem prestigiul de unitate şcolară de referinţă integrată nevoilor sociale ale comunitătii, care să realizeze pregătirea astăzi pentru viitorul de mâine de generaţii de tineri activi şi creativi, cu gândire flexibilă, cu abilităţi de comunicare interculturală şi cu competenţe antreprenoriale care să contribuie la integrarea cu succes în viaţa comunităţii şi la opţiunea învăţării pe tot parcursul vieţii.