ȘCOALA GIMNAZIALĂ „STROE S. BELLOESCU” BÂRLADStroe S. Belloescu: „ Școala este arma cea mai puternică în lupta pentru existență a națiunii și individului”

BINE AȚI VENIT!

Pagina oficială a Școlii Gimnaziale „Stroe S. Belloescu” Bârlad

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

Titlul Proiectului : Tineri Pentru Viitor!
Contract de finanțare: nr.3807/27.09.2022
Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-0016
Perioada: 2022-2025

      Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu” Bârlad beneficiază de Proiectul Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS), un proiect finanțat prin componenta C15 – Educație a PNRR, Runda 1. 

Grupul țintă al proiectului este format din toți elevii ciclului gimnazial (clasele V-VIII), aflați în risc de abandon școlar, iar bugetul total al proiectului este de 750.140,67  lei (fâră TVA), perioada de implementare fiind de 36 de luni, începând din septembrie 2022 si finalizând in septembrie 2025, incluzând trei ani școlari.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

   ,,PNRR . Finanțat de Uniunea Europeană -UrmătoareaGenerațieUE”

                                     https://mfe.gov.ro/pnrr/                          https://www.facebook.com/PNRROficial/                                           

 

CREȘA NR. 2 BÂRLAD
Structură a Școlii Gimnaziale
„Stroe S. Belloescu”

Creșa Nr. 2 este un serviciu specializat în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor până la vârsta de 3 ani.

Misiunea Creșei Nr. 2 este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care frecventează această unitate si de a dezvolta programe de educaţie timpurie adecvate acestei vârste.